satul corul biserica scoala

 

Mesajul PRIMARULUI

Cu o deosebită plăcere Vă salut de pe meleagurile s. Coşerniţa, r-nul Florești şi vă invit să descoperiţi, prin intermediul acestui site, ultimile informaţii despre activitatea primăriei şi instituţiilor subordonate, ce au drept fundament al activităţii sale principiile transparenţei şi apărării drepturilor cetăţenilor.

Din acest moment, cetăţenii satului vor fi la curent cu toate informaţiile ,evenimentele din teritoriu i-ar băştinaşii aflaţi departe de locurile natale vor avea posibilitatea virtual să revină acasă, prin intermediul acestui site. Fiecare din cei plecaţi departe de satul natal, fiind aruncaţi de valurile vieţii în cele patru părţi ale lumii, indeferent de timp, spaţiu şi alte circumstanţe, trăesc cu visul de reîntoarcere imaginară  la locul unde sau născut şi au copilărit.

Nefiind niciodată indiferent de soarta neamului meu şi trăind oricînd cu nevoile, năzuinţele lui  şi fiind adînc impresionat de acea cohortă de personalităţi notorii pe care a dat-o ţării acastă localitate, nu-mi rămîne decît să le urez coşerniţenilor  de pretutindeni mult succes şi să nu dea uitării locul ce le-a fost leagăn,  locul de unde au pornit în lumea largă, fiindcă acest loc, acest sat sa mîndrit şi se mîndreşte permanent cu succesele şi meritele lor.

Pentru toţi sîntem o comunitate deschisă spre colaborare, aşa că aşteptăm opiniile şi sugestiile Domniilor Voastre

Cu respect, Primarul s. Coşerniţa SVETLANA GHILEȚCHI

Ultimile știri

Proces verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului local Coşerniţa din 12.02.2024

Descarcă fișierul

ANUNŢ

Stimați locuitori  ai sat. Coşerniţa!!!     Primăria sat.Coşerniţa inițiază, începând cu data de 04.03.2024, consultarea publică a proiectului de Decizie:   ” Cu privire la corectarea erorilor comise în procesul transmiterii în proprietate a terenurilor și aprobarea documentației cadastrale”.   În baza Acordului de colaborare semnat între Primăria sat. Coşerniţa și Departamentul Cadastru ASP […]

Anunţ

Stimați locuitori ai   satului   Coşerniţa !!! Primăria s.Coşerniţa inițiază consultări repetate, începând cu data de 24 octombrie 2023, consultarea publică a proiectului de Decizie: ”Cu privire la aprobarea planului geometric și atribuirea terenurilor (loturi lingă casă, grădini) în proprietate privată”. în baza Acordului de colaborare semnat între Primăria s.Coşerniţa și Departamentul Cadastru ASP este implementat […]

Anunţ

ANUNŢ Stimați locuitori  ai satului   Coşerniţa !!! Primăria s.Coşerniţa inițiază, începând cu data de 04.09.2023 , consultarea publică a proiectului de Decizie: ”Cu privire la aprobarea planului geometric și atribuirea terenurilor (loturi lîngă casă, grădini) în proprietate privată”. În baza Acordului de colaborare semnat între Primăria s.Coşerniţa și Departamentul Cadastru ASP este implementat Proiectul de […]

ANUNȚ!!

                            PRIMĂRIA COŞERNIŢA     RAIONUL  FLOREŞTI REPUBLICA MOLDOVA s.Coşerniţa,r-nul  Floreşti   MD5017,Republica Moldova Tel.0-250-39-206;236   ПРИМЭРИЯ КОШЕРНИЦА ФЛОРЕШТСКИЙ  Р-ОН РЕСПУБЛИКА  МОЛДОВА с Кошерница Флорештский р-он МД 5017  Республика Молдова Тел  0250-39-206;236   DISPOZIŢIA nr.52 din   22.08.2022 Cu  privire la desfăşurarea  consultărilor  publice  la  proiectul   deciziei  Consiliului  local  Coşerniţa        În scopul organizării  informării  multilaterale  […]