satul corul biserica scoala

 

Mesajul PRIMARULUI

Cu o deosebită plăcere Vă salut de pe meleagurile s. Coşerniţa, r-nul Florești şi vă invit să descoperiţi, prin intermediul acestui site, ultimile informaţii despre activitatea primăriei şi instituţiilor subordonate, ce au drept fundament al activităţii sale principiile transparenţei şi apărării drepturilor cetăţenilor.

Din acest moment, cetăţenii satului vor fi la curent cu toate informaţiile ,evenimentele din teritoriu i-ar băştinaşii aflaţi departe de locurile natale vor avea posibilitatea virtual să revină acasă, prin intermediul acestui site. Fiecare din cei plecaţi departe de satul natal, fiind aruncaţi de valurile vieţii în cele patru părţi ale lumii, indeferent de timp, spaţiu şi alte circumstanţe, trăesc cu visul de reîntoarcere imaginară  la locul unde sau născut şi au copilărit.

Nefiind niciodată indiferent de soarta neamului meu şi trăind oricînd cu nevoile, năzuinţele lui  şi fiind adînc impresionat de acea cohortă de personalităţi notorii pe care a dat-o ţării acastă localitate, nu-mi rămîne decît să le urez coşerniţenilor  de pretutindeni mult succes şi să nu dea uitării locul ce le-a fost leagăn,  locul de unde au pornit în lumea largă, fiindcă acest loc, acest sat sa mîndrit şi se mîndreşte permanent cu succesele şi meritele lor.

Pentru toţi sîntem o comunitate deschisă spre colaborare, aşa că aşteptăm opiniile şi sugestiile Domniilor Voastre

Cu respect, Primarul s. Coşerniţa SVETLANA GHILEȚCHI

Ultimile știri

ANUNȚ!!

                            PRIMĂRIA COŞERNIŢA     RAIONUL  FLOREŞTI REPUBLICA MOLDOVA s.Coşerniţa,r-nul  Floreşti   MD5017,Republica Moldova Tel.0-250-39-206;236   ПРИМЭРИЯ КОШЕРНИЦА ФЛОРЕШТСКИЙ  Р-ОН РЕСПУБЛИКА  МОЛДОВА с Кошерница Флорештский р-он МД 5017  Республика Молдова Тел  0250-39-206;236   DISPOZIŢIA nr.52 din   22.08.2022 Cu  privire la desfăşurarea  consultărilor  publice  la  proiectul   deciziei  Consiliului  local  Coşerniţa        În scopul organizării  informării  multilaterale  […]

ANUNȚ!

Anunţ Primăria  s.Coşerniţa  anunţă  prelungirea  concursului  pentru  ocuparea  funcţiei  vacante de  director  al  Centrului  Comunitar  din  localitate La funcţia de director al instituţiei  poate candida persoana care întruneşte cumulativ următoarele condiţii: 1) deţine cetăţenia Republicii Moldova 2) are studii superioare  sau studii medii de specialitate pedagogice 3) are o vechime în activitate didactică de cel puţin […]

Proiect finalizat cu succes!

  Stația de așteptare în satul Coșernița.

Proiect finisat. Anul 2021

  Piața satul Coșernița.

ANUNT!!!

A N U N Ț    Primăria s.Coșernița    anunţă prelungirea concursului pentru ocuparea funcţiei  vacante de  director   la Centrul Comunitar din localitate      La concurs pot participa :  –  cetăţeni ai Republicii Moldova,   –  cu studii superioare universitare pedagogice şi studii medii de specialitate in domeniu ,vechime de activitate didactică de cel puţin 3 […]