satul corul biserica scoala

ANUNȚ!!

                            PRIMĂRIA COŞERNIŢA

    RAIONUL  FLOREŞTI
REPUBLICA MOLDOVA

s.Coşerniţa,r-nul  Floreşti

  MD5017,Republica Moldova

Tel.0-250-39-206;236

 

ПРИМЭРИЯ КОШЕРНИЦА

ФЛОРЕШТСКИЙ  Р-ОН

РЕСПУБЛИКА  МОЛДОВА

с Кошерница Флорештский р-он

МД 5017  Республика Молдова

Тел  0250-39-206;236

 

DISPOZIŢIA nr.52

din   22.08.2022

Cu  privire la desfăşurarea 

consultărilor  publice  la  proiectul

  deciziei  Consiliului  local  Coşerniţa

      

În scopul organizării  informării  multilaterale  a  populaţiei  despre  procesul  de  elaborare  a  deciziilor  Consiliului  local  Coşerniţa,  în  temeiul art.112  alin.(2)   din  Constituţia  Republicii  Moldova;  în   conformitate  cu  Legea  nr.239/2008  privind   transparenţa    procesului  decizional ; art.8,  art. 29 alin(2) , art.32  din  Legea  nr.436/2006  privind   administraţia  publică locală ;Hotărârea   Guvernului    nr.967/2016  ,,Cu  privire  la  mecanismul    de  consultare  publică    cu  societatea   civilă în  procesul   decizional”  , emit următoarea

DISPOZIŢIE:

1.Se  desemnează  dna  Capbătut  Natalia  ca    persoană  responsabilă  de  coordonarea  procesului    de  consultare  publică   pe  marginea  proiectului  de  decizie  ,, Cu  privire  la  stabilirea  şi  punerea  în  aplicare  a  taxelor  locale  pentru  anul  2023”  începând  cu  data  de   22  august  2022,  prin  metoda   consultărilor  publice.

2.Se  aprobă  lista  persoanelor   interesate  cu  care  vor  fi  desfăşurate    pe  marginea  proiectului  de  decizie, conform  anexei.

3.Se  pune  în  sarcina dnei  Capbătut  Natalia, persoanei  responsabilă  de  coordonarea  procesului    de  consultare  publică :

3.1.Plasarea  anunţului    despre  iniţierea  elaborării  proiectului  de  decizie  pe  panoul  informativ   şi  pagina  web  a  primăriei;

     3.2.Informarea  părţilor  interesate   despre  iniţierea   elaborării  proiectului  de  decizie;

3.3.Elaborarea  textului  iniţial  al  proiectului  de  decizie;

3.4. Plasarea  textului  iniţial    al  proiectului  de  decizie  şi  anunţului  despre  organizarea  consultărilor    publice  desfăşurate    pe  marginea  proiectului  de  decizie   pe  panoul  informativ   şi  pagina  web  a  primăriei;

      3.5. Informarea  părţilor  interesate   despre  desfăşurarea   consultărilor  publice

pe  marginea  proiectului  de  decizie.

  1. Desfăşurarea dezbaterilor publice  pe  marginea  proiectului  de  decizie  pentru  expunerea   opiniilor  în  mod  organizat  referitor  la  proiectul  de  decizie  elaborat.

În  rezultatul  consultărilor  publice  :

  1. Perfecţionarea proiectului  ţinând  cont   de  recomandările  primite,  întocmirea   sintezei  recomandărilor;
  2. Formarea  dosarului  despre  elaborarea  proiectului  de  decizie;
  3. Publicarea rezultatelor consultărilor   prin  informarea  generală,  informarea  direcţionată  a  părţilor   interesate;
  4. Coordonarea variantei  finale  a  proiectului  de  decizie,  luînd  în  consideraţie   recomandările   şi  prezentarea  acestora  pentru  examinarea  ulterioară  în  cadrul  Consiliului  local  Coşerniţa.
  5. Controlul prezentei dispoziţii   mi-l  asum.

 

 

          Primar                                          Svetlana   GHILEŢCHI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexă

la  dispoziţia  nr.52  din  22.08.2022

Aprobat

Primar    Ghileţchi   Svetlana_______________

 

LISTA

persoanelor  interesate   şi  cu  care  vor  fi  desfăşurate 

  cnsultările    publice

1.Consilierii  în  Consiliul  local  Coşerniţa

2.Locuitorii  satului   Coşerniţa

3.Agenţii  economici  din  tertitoriu

4.Conducătorii  subdiviziunilor   din  subordinea  primăriei  s.Coşerniţa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            PRIMĂRIA COŞERNIŢA

    RAIONUL  FLOREŞTI
REPUBLICA MOLDOVA

s.Coşerniţa,r-nul  Floreşti

  MD5017,Republica Moldova

Tel.0-250-39-206;236

 

ПРИМЭРИЯ КОШЕРНИЦА

ФЛОРЕШТСКИЙ  Р-ОН

РЕСПУБЛИКА  МОЛДОВА

с Кошерница Флорештский р-он

МД 5017  Республика Молдова

Тел  0250-39-206;236

DISPOZIŢIA  nr.53

din  22.08.2022

Cu  privire  la  convocarea

Adunării  Generale  a  Cetăţenilor

În  temeiul  art.112   din  Constituţia  Republicii  Moldova;  art.8,  art. 29 alin(2) , art.32  din  Legea  nr.436/2006  privind   administraţia  publică locală,  în  scopul  consultării  populaţiei  în  probleme   de  interes  sporit,  emit  următoarea

DISPOZIŢIE:

I.Se  convoacă  Adunării  Generale  a  Cetăţenilor    s.Coşerniţa , la  data    de   25.08.2022 , în incinta  Casei  de  Cultură ,  la  orele   900 , cu  următoarea  ordine    de   zi :

1.Raport  de  activitate  a  APL  Coşerniţa  pentru  anii   2020-2021-2022. Priorităţi  pentru  anul  2023.

Raportor -Ghileţchi  Svetlana ,primar.

2.Implimentarea  proiectului  investiţional  ,, Serviciu durabil de asigurare cu apă potabilă extins”   

                                                           Raportor -Ghileţchi  Svetlana ,primar.

3.Consultarea  populaţiei   privind   stabilirea  şi  punerea  în  aplicare  a  taxelor  locale  pentru  anul  2023.

                                                          Raportor  Capbătut Natalia,  secretarul Consiliului  local

4.Diverse

  1. Controlul prezentei dispoziţii   mi-l  asum.

 

                      Primar                                          Svetlana   GHILEŢCHI