satul corul biserica scoala

Anunţ

Stimați locuitori

ai   satului   Coşerniţa !!!

Primăria s.Coşerniţa inițiază consultări repetate, începând cu data de 24 octombrie 2023, consultarea publică a proiectului de Decizie:

”Cu privire la aprobarea planului geometric și atribuirea terenurilor (loturi lingă casă, grădini) în proprietate privată”.

în baza Acordului de colaborare semnat între Primăria s.Coşerniţa și Departamentul Cadastru ASP este implementat Proiectul de înregistrare și Evaluare Funciară,unde au fost efectuate lucrări cadastrale în scopul înregistrării bunurilor imobile din intravilan și extravilan.

Planul geometric și Listele deținătorilor de terenuri din intravilanul (loturi lingă casă) și extravilanul (grădini) localității sunt afișate pe panoul informativ a Primăriei,

unde puteți verifica corectitudinea persoanei identificate ca proprietar, suprafața terenului etc., iar în caz de depistare a unei erori (greșeli), Vă puteți adresa, până pe data

de   06  noiembrie 2023:      

– Specialistului în reglementarea regimului funciar a

Primăriei , dna  Elena  CONSTANTINICĂ, telefon  de  contact   025039206.

                

                 Administraţia    Publică    Locală