satul corul biserica scoala

Centrul medicilor de familie

Medicul de familie – Popescu Svetlana Tudor

Ziua de primire – fiecare zi de joi

Orele de primire:    8.00 -17.00

Asistent medical  –  Gutu Valentina

Chelis Eudochia

Zilile de primire:       luni-vineri

Orele de primire  8.00 -18.00,  întrerupere la masă  13.00-13.30

La moment se înfăptueşte reparaţie capitală a clădirii   OMF din sursele Centrului de sănătate Ghindeşti.