satul corul biserica scoala

Comisii de specialitate

 1. Comisia pentru economie, finanţe şi buget:
 • Repede Andrei,
 • Cojocaru Valentina,
 • Pascarenco Ion,
 1. Comisia pentru activităţi sociale, culturale,, turizm şi culte:
 • Egorov Feodor,
 • Dogotaru Panteleimon,
 • Ostalep Petru,
 1. Comisia pentru protecţia mediului şi amenajarea teritoriului:
 • Ghileţchi Ion,
 • Danilov Mihail,
 • Dogotaru Ana A.,
 1. Comisia pentru învăţămînt, protecţie socială, sănătate publică:
 • Pascarenco Ion,
 • Buzdugan Natalia,