satul corul biserica scoala

ANUNȚ!

Anunţ Primăria  s.Coşerniţa  anunţă  prelungirea  concursului  pentru  ocuparea  funcţiei  vacante de  director  al  Centrului  Comunitar  din  localitate La funcţia de director al instituţiei  poate candida persoana care întruneşte cumulativ următoarele condiţii: 1) deţine cetăţenia Republicii Moldova 2) are studii superioare  sau studii medii de specialitate pedagogice 3) are o vechime în activitate didactică de cel puţin […]

Proiect finalizat cu succes!

  Stația de așteptare în satul Coșernița.

Proiect finisat. Anul 2021

  Piața satul Coșernița.

ANUNT!!!

A N U N Ț    Primăria s.Coșernița    anunţă prelungirea concursului pentru ocuparea funcţiei  vacante de  director   la Centrul Comunitar din localitate      La concurs pot participa :  –  cetăţeni ai Republicii Moldova,   –  cu studii superioare universitare pedagogice şi studii medii de specialitate in domeniu ,vechime de activitate didactică de cel puţin 3 […]

Anunț!!!

ANUNŢ!   Doamna Ghileţchi  Svetlana, primar al s.Coşerniţa r-nul Floreşti- președinte al comisiei  de concurs pentru ocuparea funcției  vacante de director al Centrului Comunitar  ,,Fluturaşii”,  comunică că la data 8  iulie  2021 v-a avea loc  prima etapă și anume verificarea îndeplinirii condițiilor de participare  la concurs (admiterea dosarelor).   Au  depus  dosarele  de participare:   1.Roşca Ecaterina […]