satul corul biserica scoala

Anunț!!!

ANUNŢ!   Doamna Ghileţchi  Svetlana, primar al s.Coşerniţa r-nul Floreşti- președinte al comisiei  de concurs pentru ocuparea funcției  vacante de director al Centrului Comunitar  ,,Fluturaşii”,  comunică că la data 8  iulie  2021 v-a avea loc  prima etapă și anume verificarea îndeplinirii condițiilor de participare  la concurs (admiterea dosarelor).   Au  depus  dosarele  de participare:   1.Roşca Ecaterina […]

ANUNȚ!!!

             ANUNT!     Administratia Publică Locală  a s. Coșernița  anunță,  că  la  data  de  25  mai  2021, ora  15.00 în  incinta  Primăriei    va  avea  loc  concursul  la  funcția  vacantă  de  secretar  al  Consiliului local.

Data depunerii documentelor la funcția vacantă de secretar al Consiliului local a fost prelungită

Domeniu de activitate: Administrație publică locală Funcţia publică vacantă: AUTORITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE LOCALE: B45. Secretar al consiliului local, Denumire funcţie publică vacantă/Subdiviziune: Secretar al Consiliului local Data-limită de depunere a documentelor: 05.05.2021 – 24.05.2021 Unități disponibile: 1 Scopul şi sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului: Asigura activitatea organizatorica a consiliului […]

Funcție vacantă de director la Centru Comunitar din localitate

A N U N Ț          Primăria s.Coșernița   anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei  vacante de  director la Centrul Comunitar din localitate   La concurs pot participa : –  cetăţeni ai Republicii Moldova, –  cu studii superioare universitare pedagogice şi vechime de activitate didactică de cel puţin 3 ani, – la data expirării termenului de […]

Funcţia publică vacantă: Secretar al Consiliului local

Domeniu de activitate: Administrație publică locală Funcţia publică vacantă: AUTORITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE LOCALE: B45. Secretar al consiliului local, Denumire funcţie publică vacantă/Subdiviziune: Secretar al Consiliului local Data-limită de depunere a documentelor: 10.04.2021 Unități disponibile: 1 Scopul şi sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului: Asigura activitatea organizatorica a consiliului local,efectuarea lucrarilor […]