satul corul biserica scoala

Personalităţi

Satul Coşerniţa a crescut, a educat şi a dat Ţării o pleadă de personalităţi, care s-au făcut vestiţi nu numai în republică , dar şi departe de hotarele ei. Printre aceştea sînt:

 

Grigore Dogotaru, a.n. 1946-savant, doctor  în ştiinţe fizico-matematice, lauriat al premiului comsomolului din moldova în domeniul ştiinţei şi tehnicii a. 1978. Deşinător al premiului Institutului central de Cercetări Nucleare al Academiei de ştiinţe din RD Gernania. Autor a peste 35 de lucrări ştiinţifice. Decedat în a. 1996. Şcoala din sat îi poartă cu demnitate numele.

 

Alexandru Leşco, a. n. 1955-martir al neamului. Luptător înflăcărat pentru independenţa şi  suveranitatea Republicii Moldova. Senator al Parlamentului Romîniei. 9 ani de puşcărie tiraspoleană.

 

Pavel Dubălari, a. n. 1941- fost deputat în Sovietul Suprem al RSSM, şi în Parlamentul Republicii Moldova. Este ctitorul Universităţii Cooperatist-Comerciale din Moldova. Este autorul a mai multor lucrări ştiinţifice în domeniul cooperaţiei de consum. Din anul 1990 pînă la vărsta de pensionare a lucrat ca preşedinte al Uniunei Centrale a Cooperativelor de Consum din  Republicii Moldova. Decorat cu ordinele „ Gloria muncii “, “ Insigna de onoare “, şI multe medalii.

 

– Anatol Chiriac a. n. 1953-compozitor. Maestru emerit în artă.

 

Nătăliţa Munteanu a. n. 1969-solistă în ansamblul de cîntice şi dansuri  “ Flueraş “, lector la facultatea de canto popular a Academiei de Arte din Chi şinău.

 

Nicolae Cojocaru a.n. 1935-doctor în folozofie, conferenţiar, cercetător ştiinţific, coordonatolrla Institutul de Filozofie, Sociologie şi Drept al Academiei de Ştiinţe din Moldova.

 

– Nicon Gileţchi a.n. 1925-pedagog, eminent al învăţămîntului public.

 

Tudor Iaşcenco a.n. 1948-director al publicaţiei periodice  “ Cuvîntul “ şi SA “ Tipografia Rezina “. Primul Preşedinte al Asociaţiei Presei Indepedente din Moldova. Membru al biroului permanent al Comitetului de Conducere al Uniunii Jurnaliştilor din Moldova, al consiliilor API şi Centrului Independent de Jurnalizm. Autor şi coautor a 10 culegeri de publicistică.

 

Simion Rusu a.n. 1950-colonel al Serviciului de Informaţii şi Securitate din R. Moldova, fost viceministru al securităţii din Republica Moldova.

 

– Petru Ouş a.n. 1934-doctor în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar la Universitatea Tehnică din Moldova. A publicat peste 40 de lucrări ştiinţifice în domeniul fizicii şi matematicii.

 

– Alexei Darie a.n. 1952-doctor în ştiinţe medicale, conferenţiar la Universitatea de Medicină şi Farmacie “ Nicolae Testemiţianu “ din Chişinău. Posedă un brevet de invenţie, 4 inovaţii şi peste 60 de lucrări ştiinţifice şi  didactice.

 

– Ion Cibotărescu a.n. 1936-doctor habilitat, a susţinut teza de doctorant în or Kiev,  savant şi patriot al neamului, a publicat peste 60 de lucrări ştiinţifice şi  4 manuale.

 

– Nicon Ouş – doctor habilitat, economie şi filosofie.

 

– Valeriu Goncaruc-doctor în ştiinţe tehnice doctor coferenţiar la UTM, 40 de publicaţii ştiinţifice, 13 breveturi de invenţii.

 

Simion Leviţchii – doctor în chimie, Director departament Mărci, Modele şi Desene industriale, Agenţia de Stat pentru proprietate Intelectuală a Republicii Moldova.

 

– Liliana Dogotaru-doctor habilitat,farmaciutică, conferenţiar la Universitatea de Medicină şi Farmacie “ Nicolae Testemiţianu “ din or. Chişinău.

 

– Leonid Dogotaru-doctor habilitat, fizico-matematica.

 

Grigore Ganea-profesor superior, şef de catedră, prodecan la Institutul Politehnic din Chişinău, profesor universitar, 4 ani a lucreat în Algeria.

 

Scutaru Vitalie  şi  Ostreţ Grigorii primii aviatori din s. Coşerniţa